Go Back   Smashball Forums > AaronMoore

Conversation Between AaronMoore and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  10-27-2015 10:48 PM
  aventador
  trung tâm tiếng anh dịch vụ thành lập công ty tư vấn luật http://tradalela.com/ w http://dongtam.info/ nhac san cuc manh có thể sinh ra chết lặng, thờ ơ đối với nơi này.

  Thẩm Ngạo thấy được trên mặt đất có một thi thể giáo úy, nón thiết xác của giáo úy này đă bay xa, nhưng vẫn c̣n đang chăm chú mà nắm nho đao trong tay, trên ngực có một miếng nho chương, tṛng mắt hắn liếc nh́n nơi xa, dường như có chút không cam ḷng, trước khi chết mang theo một tia cười lạnh, nụ cười này đă cứng đờ, không bao giờ tươi sáng nữa.

  Thẩm Ngạo quỳ một gối xuống bên người giáo úy, Lư Thanh muốn đi lấy nho chương trước ngực giáo úy, Thẩm Ngạo lại lắc lắc đầu nói: "Không cần, giữ đi, cùng một chỗ an táng theo hắn."

  Thẩm Ng

All times are GMT -8. The time now is 08:36 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.1
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Copyright 2008, Smashball Labs LLC